SZOLIDÁRIS VÁROS

A városod csak akkor boldog, ha annak lakói boldogok. A városi szegénység, és a szociális problémák elfogadhatatlan életkörülményekkel járnak, és a mélyszegénység vagy a társadalom perifériáján lévő létezés rányomja bélyegét a teljes közösségre. Célzott programokkal segítünk a rászorulóknak, annak érdekében, hogy a nehezebb sorsúak életkörülményei is javulhassank, és hogy érezzék ők is azt, hogy a társadalom szolidáris velük. A SZOLIDÁRIS VÁROS projektekbe bevonjuk a teljes lakóközösséget, hogy oldódjanak fel társadalmi tabuk, és legyen lehetőség az egymástól elszakadt társadalmi rétegek találkozására és párbeszédre.

Ajándékcsomag gyermekeknek

A gyermekszegénység az egyik legfájóbb társadalmi jelenség. Ennek szomorú valóságát szeretnénk feledtetni a rászoruló gyermekekkel. Célzott ajándékozási akciókkal igyekszünk támogtani őket és családjaikat, hogy az ünnepek ne a nélkülözésről szóljanak.

Idős személyek támogatása

Idős személyek célzott támogatása olyan projektek révén, melyek törekednek ellentartani az időskori elmagányosodásnak és a nélkülözés legkülönbözőbb formáinak.

Fogyatékkal élők támogatása

Valamilyen fogyatékkal élő személyek célzott támogatására törekszünk, ennek érdekében szervezünk akciókat.

Közösségi főzés és ételosztás

Közösségi főzéseket szervezünk közvetlenül az alapítvány által vagy együttműködve másokkal egy nemes ügy vagy egy adott célcsoport támogatása érdekében. Ételosztási akciókat inicializálunk és bonyolítunk le.

Gyermekek hozzáférése kultúrához

Kulcsfontosságú a gyerekek fejlődése szempontjából, hogy el tudjanak menni / részt tudjanak venni kulturális-, és szabadidős eseményeken. Célzottan keressük a lehetőségét annak, hogy a rászoruló gyerekeket térítésmentesen ilyen lehetőséghez juttassuk.

Szociálisan nehéz helyzetben lévők támogatása

Célprojekteket dolgozunk szociálisan nehéz helyzetben lévők megsegítésére pénzbeli vagy nem-pénzbeli juttatásokkal.

Adománygyűjtő akciók

Tematikus jótékonysági célú adománygyűjtő akciókat inicializálunk és bonyolítunk le egy nemes ügy vagy egy adott személy-, vagy célcsoport támogatása érdekében.

Szemléletformálás és érzékenyítő programok

Szemléletformáló és érzékenyítő programokat szervezünk annak érdekében, hogy a közösség nehezebb sorsú tagjai felé erősödjön a társadalmi szolidaritás és egyre többen kapjanak kedvet, hogy valamilyen módon segítsenek embertársaiknak. 

Lépj velünk kapcsolatba