VÁROSI ZÖLDÜGYEK

A város élhetősége szempontjából kulcskérdés marad a levegő minőségének javítása, valamint a klímaváltozás miatt egyre súlyosabb problémát okozó városi hősziget hatás mérséklése. A város növényesítése a következő évtizedek meghatározó folyamata kell legyen, valamint minden olyan törekvés, ami a fenntarthatóbb megoldásokat részesíti előnyben. A KIS TÁVOLSÁGOK VÁROSA egyszerre kapcsolódik kisebb, lokális növényesítési projektekhez, és tagozódik be olyan projektekbe, melyek nagy, városi rendszerek „zöld” irányba történő átalakulásához vezetnek.

Fenntartható város

A fenntartható egyéni-, és közösségi megoldások előnyben részesítésére törekszünk. Innovatív megoldások és nemzetközi „jó gyakorlatok” megismertetését és erre vonatkozó szemléletváltást katalizálunk. Az évtizedes társadalmi szokások alapvetően lassan változnak, viszont ebben a kérdésben nem lehet elég sürgősen cselekedni. Tevékenységünkkel a folyamat gyorsítását tűzzük ki célul.

Károsanyag-kibocsátás csökkentése

A levegő minőségét rontó, károsanyag-kibocsátás csökkentésére irányuló projekteket inicializálunk és facilitálunk. Szemléletformáló tevékenységgel arra törekszünk, hogy ez a kérdés széles társadalmi körben prioritás legyen, és a közösségek tagjai hajlandóak legyenek a levegő minőségének javulása érdekében változtatni szokásaikon.   

Hulladékgazdálkodás

Fenntarthatósági szempontok alapján az újrahasznosítás és a környezetre ártalmas hulladék megfelelő tárolása és megfelelő helyre történő elszállításának facilitálása. Célunk az újrahasznosításra való törekvés támogatása és annak elérése, hogy a városi közösség tagjai számára megfelelő infrastruktúra álljon rendelkezése a különböző típusú hulladékok tekintetében.

Szomszédsági "zöld" közös nevezők

A társadalom tagjai sok napi kérdésben ellenségesen viszonyulnak egymáshoz. A zöldprojektek ernyője alatt a közösség egyébként egymással szembenálló tagjainak egymás felé való nyitottságát erősítjük. Összekovácsoljuk a szomszédságot közös „zöld” ügyek révén, így a közösség tagjai más kérdésekben is kooperatívabbak lehetnek egymással. 

Növényesítés

A városi hősziget hatás mérséklése, és a rossz minőségű levegő javítása érdekében növényesítési projektek létrehozásában és facilitálásában veszünk részt. 

A közterületi zöldfelület növelése

A növényesítés többnyire más városi, kényelmi funkció rovására tud megtörténni. Eltökéltek vagyunk belemenni olyan társadalmi vitákba, melyek kimenetele a zöldfelületek növelése lehet. Szemléletformálással arra törekszünk, hogy a társadalom minden tagja értse a zöldfelület növelése által számára kínálkozó előnyöket – még akkor is, ha az bizonyos kényelmi funckiók csökkentésével jár. 

Fogyasztói attitűdök formálása

A fogyasztói döntési mixbe a fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezésére törekszünk. A fenntarthatósági szempontok legalább azonos súllyal kell bírjanak a fogyasztói szokások tekintetében, mint a kedvező árnak és a kényelmi szempontoknak. Ez szemléletváltást feltételez, ami hosszabb idő alatt valósulhat meg, viszont célzott projektekkel azt tűzzük ki célul, hogy ezek a szemléletváltásra irányuló folyamatok gyorsabban zajlódjanak le a társadalomban.

Közösségek összekapcsolása zöld projektekben

Felülírjuk az adminisztratív határokat, melyek gátat szabnak a nagyobb növényesítési törekvéseknek. Egy asztalhoz ültetjük a területileg egymástól lehatárolt környékek döntéshozóit és kerületeken, városrészeken átívelő növényesítési projekteket facilitálunk. 

Lépj velünk kapcsolatba