Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16. §-ában foglaltaknak megfelelően összeállított TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL,VALAMINT AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAIRÓL ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIRŐL a Kis Távolságok Városa Alapítványhoz önkéntesként való csatlakozás online regisztrációjához

Fogalmak:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

Adatkezelő: neve: Lajos Béla
címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 13.
Telefonszáma: + 36 70 350 8777
e-mail címe: info@kistavolsagokvarosa.hu 

Érintett: a Kis Távolságok Városa Alapítványhoz vagy a Színes Erzsébetváros eseményéhez, projektjéhez vagy programjához csatlakozni vagy részt venni kívánó természetes személy.

A kezelt adatok köre (a kezelt adatok köre lehet szűkebb is az alábbi felsorolásnál, a projekttől, programtól vagy eseménytől függően):

név,
lakcím,
e-mail cím,
telefonszám,
önkéntes tapasztalat,
motiváció,
idegen nyelvtudás,
segítségnyújtás területei,
segítségnyújtás időtartama.

A kezelt adat: név

Az adat kezelésének célja: az Érintett regisztrációja a Kis Távolságok Városa Alapítvány vagy a Színes Erzsébetváros eseményéhez, projektjéhez vagy programjához csatlakozási vagy részvételi szándékkal.

Az adat kezelésének jogalapja: az Érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pontjában foglaltak szerint: hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.  

Az adat megőrzésének ideje: az esemény, projekt vagy program ideje és annak végétől legfeljebb 3 hónap.

Az adatot az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A kezelt adat: lakcím:

Az adat kezelésének célja: az Érintett regisztrációja a Kis Távolságok Városa Alapítvány vagy a Színes Erzsébetváros eseményéhez, projektjéhez vagy programjához csatlakozási vagy részvételi szándékkal.

Az adat kezelésének jogalapja: az Érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pontjában foglaltak szerint: hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Az adat megőrzésének ideje: az esemény, projekt vagy program ideje és annak végétől legfeljebb 3 hónap.

Az adatot az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A kezelt adat: e-mail cím:

Az adat kezelésének célja: az Érintett regisztrációja a Kis Távolságok Városa Alapítvány vagy a Színes Erzsébetváros eseményéhez, projektjéhez vagy programjához csatlakozási vagy részvételi szándékkal.

Az adat kezelésének jogalapja: az Érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pontjában foglaltak szerint: hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.  

Az adat megőrzésének ideje: az esemény, projekt vagy program ideje és annak végétől legfeljebb 3 hónap.

Az adatot az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A kezelt adat: telefonszám:

Az adat kezelésének célja: az Érintett regisztrációja a Kis Távolságok Városa Alapítvány vagy a Színes Erzsébetváros eseményéhez, projektjéhez vagy programjához csatlakozási vagy részvételi szándékkal.

Az adat kezelésének jogalapja: az Érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pontjában foglaltak szerint: hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.  

Az adat megőrzésének ideje: az esemény, projekt vagy program ideje és annak végétől legfeljebb 3 hónap.

Az adatot az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A kezelt adat: önkéntes tapasztalat

Az adat kezelésének célja: az Érintett regisztrációja a Kis Távolságok Városa Alapítvány önkéntesként való csatlakozáshoz.

Az adat kezelésének jogalapja: az Érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pontjában foglaltak szerint: hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.  

Az adat megőrzésének ideje: az önkéntes feladatvégzés ideje és annak végétől legfeljebb 3 hónap.

Az adatot az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A kezelt adat: motiváció

Az adat kezelésének célja: az Érintett regisztrációja a Kis Távolságok Városa Alapítvány önkéntesként való csatlakozáshoz.

Az adat kezelésének jogalapja: az Érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pontjában foglaltak szerint: hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.  

Az adat megőrzésének ideje: az önkéntes feladatvégzés ideje és annak végétől legfeljebb 3 hónap.

Az adatot az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A kezelt adat: idegen nyelvtudás

Az adat kezelésének célja: az Érintett regisztrációja a Kis Távolságok Városa Alapítvány önkéntesként való csatlakozáshoz.

Az adat kezelésének jogalapja: az Érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pontjában foglaltak szerint: hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.  

Az adat megőrzésének ideje: az önkéntes feladatvégzés ideje és annak végétől legfeljebb 3 hónap.

Az adatot az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A kezelt adat: segítségnyújtás területei

Az adat kezelésének célja: az Érintett regisztrációja a Kis Távolságok Városa Alapítvány önkéntesként való csatlakozáshoz.

Az adat kezelésének jogalapja: az Érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§ 7. pontjában foglaltak szerint: hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.  

Az adat megőrzésének ideje: az önkéntes feladatvégzés ideje és annak végétől legfeljebb 3 hónap.

Az adatot az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A kezelt adat: segítségnyújtás időtartama

 

Módosítva: 2022. július 8.

 

Lépj velünk kapcsolatba